Building Climate-proof Cities

Improving people’s quality of life by designing sustainable cities.
Explore OUR WORK
CONTACT US

Recognition

“ECOTEN’s Vulnerability Map can be used to highlight areas where people are most vulnerable to heat, and it can inform government’s plans to protect people’s health more effectively.”

“A map that highlights the vulnerability of
urban areas to extreme heat to help cities find the optimal location for heat mitigation strategies”

Impact startups are selected for their innovation in pursuit of the UN’s Sustainable Developement Goals.

Tailored services for forward-looking cities  

We are convinced that the future of our planet depends on building sustainable cities,
and we are determined to use our potential to empower urban developers to build more resilient cities.

A. Urban Heat Vulnerability Assessment

Identifying critical hotspots allows decision-makers
to implement more efficiently heat mitigation strategies
to protect the citizens and provide a nicer urban environment.

B. Urban Microclimate Simulations

Assessing the microclimate impacts of potential urban projects
helps the city determine the most efficient strategies
to adopt in order to create resilience.

Is your city resilient?

Today, most of the large metropolitan cities in the world are facing numerous climate change-related issues.
In order to avoid undesirable consequences, we are here to help cities taking action as early as possible.
Climate Change Effects and its Consequences

Let’s tackle these challenges together

Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • vytvoření loga a CI manuálu v rozsahu min. 35 stran 
  • klíčový vizuál komunikace
  • příprava propagačních textů/článků
  • koncept a příprava direct mailingu
  • koncept a příprava kampaně na sociálních sítích

Projekt Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

Website ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Website ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • funkční web,
  • implementovaný e-learningový modul umožňující založení a naplňování kurzů,
  • založení 8 kurzů e-learningu a redakční úprava textů, tvorba infografik, implementace AV, 
  • implementovaný modul pro organizaci webinářů.

Projekt Website ECOTEN urban comfort s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

CONTACT US