CONTACT

We would love to hear from you


Address

ECOTEN urban comfort s.r.o.

994/15, U Zvonařky, 120 00 Praha

Czech Republic

Details

info@urban-comfort.eu

+420 736 630 021

 

NO OPEN POSITION

Send your CV and Cover Letter to info@urban-comfort.eu to join our talent pool  

We are growing!

ECOTEN is constantly growing and we are always looking forward to invite people with the same passion to join us, so if you are inspired by our mission, please send us a little message via the contact form! 

Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • vytvoření loga a CI manuálu v rozsahu min. 35 stran 
  • klíčový vizuál komunikace
  • příprava propagačních textů/článků
  • koncept a příprava direct mailingu
  • koncept a příprava kampaně na sociálních sítích

Projekt Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

Website ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Website ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • funkční web,
  • implementovaný e-learningový modul umožňující založení a naplňování kurzů,
  • založení 8 kurzů e-learningu a redakční úprava textů, tvorba infografik, implementace AV, 
  • implementovaný modul pro organizaci webinářů.

Projekt Website ECOTEN urban comfort s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

CONTACT US