We would love to hear from you


Address

ECOTEN urban comfort s.r.o.

994/15, U Zvonařky, 120 00 Praha

Czech Republic

Details

info@urban-comfort.eu

+420 736 630 021


Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • vytvoření loga a CI manuálu v rozsahu min. 35 stran
  • klíčový vizuál komunikace
  • příprava propagačních textů/článků
  • koncept a příprava direct mailingu
  • koncept a příprava kampaně na sociálních sítích

Projekt Identita ECOTEN urban comfort s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

Website ECOTEN urban comfort s.r.o.

V roce 2020 získala firma ECOTEN urban comfort s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy ECOTEN urban comfort s.r.o. na projektu Website ECOTEN urban comfort s.r.o.  v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • funkční web,
  • implementovaný e-learningový modul umožňující založení a naplňování kurzů,
  • založení 8 kurzů e-learningu a redakční úprava textů, tvorba infografik, implementace AV,
  • implementovaný modul pro organizaci webinářů.

Projekt Website ECOTEN urban comfort s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

CONTACT US